Wanneer u gebruik maakt van onze zorg- of dienstverlening thuis, op het servicepunt of elders, ontvangt u de Algemene Voorwaarden van Sentinelzorg. Dit document geeft informatie over wederzijdse rechten en plichten bij de zorg- en dienstverlening. Sentinelzorg werkt volgens een zorgplan, dat wij samen met u opstellen. De uitvoering van het zorgplan gebeurt dan ook in overleg met u.

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens vastgestelde eisen en krijgen regelmatig bijscholing.

Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beschermen u en onze medewerkers.

Familieraad

De Familieraad van Sentinelzorg gespecialiseerde thuiszorg wil een stem geven aan de familieleden en andere directe betrokkenen van cliënten van Sentinelzorg. Uitgangspunt hierbij is dat zij deel uitmaken van de leefomgeving van cliënten en een wezenlijke rol (kunnen) spelen in hum herstel. Wij streven daarom naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van familie bij de behandeling en begeleiding van cliënten.

Als pleitbezorger van de versterking van familiebetrokkenheid binnen Sentinelzorg willen wij vooral laten zien dat samenwerking als speerpunt de cliënt, de familie en ook de hulpverlener ten goede komt.