Sentinelzorg levert verantwoorde zorg: cliëntgerichte zorg die zowel doelmatig als doeltreffend is. Directe beschikbaarheid van zorg en continuïteit van zorg zijn voor cliënten van het grootste belang. De vervanging tijdens afwezigheid van uw vaste verzorgende of verpleegkundige hebben bij ons daarom de hoogste prioriteit. Daarbij streven wij naar zorgverlening met zo min mogelijk verschillende medewerkers per cliënt, zodat u zelf de regie over uw dagindeling houdt.

Sentinelzorg erkent de keuzevrijheid van de cliënt en vertrouwt erop dat keuzebepaling van de cliënt gebaseerd zal zijn op de kwaliteit van de dienstverlening.

Om cliëntgericht te kunnen zijn, moet Sentinelzorg flexibel zijn. Iedere cliënt stelt namelijk andere eisen en dat vraagt om flexibiliteit. Van zorg voor slechts een paar uurtjes tot intensieve zorg op lange termijn. De verzorging kan uitgebreid of afgebouwd worden wanneer u dit wenst. Onze hulpverleners hebben veel ervaring, zij staan u bij van het begin tot aan het einde van de zorg. Indien noodzakelijk overleggen wij met uw huisarts of andere instanties over de, voor u meest optimale vorm van zorg.