Sentinelzorg is een organisatie die maatschappelijk werk biedt in de vorm van psychosociale hulp en dienstverlening aan mensen, gericht op het verbeteren van maatschappelijk functioneren en participeren, waarbij de cliënt zelf de regie heeft. Sentinelzorg ziet daarbij de gezondheid als het welbevinden van de mens in lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht en is dus meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is niet te vangen in een definitie, maar gebaseerd op persoonlijke beleving. Sentinelzorg is er voor iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of met een handicap. Wij streven ernaar om ieders hulp en/of zorgvraag te beantwoorden met als doel: het op peil houden dan wel verbeteren van uw gezondheid en welzijn. Daarnaast wil Sentinelzorg een vangnet zijn voor mensen met beperkte zelfredzaamheid en voor diegenen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De vraag van de cliënt is hierbij het vertrekpunt.

Ons Team

Bij Sentinelzorg werken gekwalificeerde professionals. Mensen met kennis van zaken en het hart op de juiste plaats. Door scholing en trainingen houden zij hun kennis en inzicht up-to-date.

Zij zijn in de directe zorg voor u in touw:

  • Verzorgenden en verpleegkundigen
  • Huishoudelijke medewerkers
  • Geestelijk verzorgers
  • Maatschappelijk werkenden
  • Onze medewerkers doen hun best om aan uw wensen en behoeften te voldoen. Toch komt het soms voor dat de zorg niet optimaal verloopt of de diensten niet aan de verwachtingen beantwoorden. Dat is ook menselijk. Vanzelfsprekend gaat u eerst met de bewuste medewerker of de leidinggevende van de afdeling in gesprek. Leid dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling.