Onze medewerkers doen hun uiterste best de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Een gesprek met de medewerker of met diens leidinggevende biedt vaak de oplossing. Leidt dit niet tot verbetering, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Sentinelzorg, telefoon 020 - 416 18 83.

Voor de behandeling van klachten hanteren wij een klachtenreglement dat is opgesteld volgens richtlijnen van de brancheorganisatie ActiZ. Het klachtenreglement kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Klik hier om het klachtenreglement in Adobe Reader te openen.