´╗┐
De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo profes-sioneel mogelijk uit te voeren. De casemanagers en cli├źntbegeleiders zullen erop toezien dat de geleverde prestaties voldoen aan de kwaliteitsnormen die Sentinelzorg hiervoor heeft ont-wikkeld. "Waar mensen werken, worden fouten gemaakt."
Klik hier om de reglement en de klachtenformulier te downloaden