Ondersteunende begeleiding richt zich op bevordering of behoud van de zelfredzaamheid of bevordering van integratie in de samenleving. Ondersteunende begeleiding neemt de aandoening, beperking of handicap als een gegeven en bouwt daarop verder op basis van de (rest)mogelijkheden van de cliënt. Dus begeleiding die erop gericht is dat iemand zichzelf weer kan redden. Deze begeleiding wordt individueel aangeboden, bijvoorbeeld begeleiding bij boodschappen doen of wandelen.