Sentinelzorg heeft een bewindvoerder gecontracteerd, die het vermogen of een deel daarvan van degene die onder bewind staat, te behartigen. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen. Zo kan de bewindvoerder aangesteld worden voor het beheren van het budget (inkomensbeheer), het beheer van het persoonsgebonden budget (PGB), maar daarnaast ook het leveren van hulp bij de diverse aanvragen.