Soms lukt het iemand niet zelf om zijn/haar belangen bij andere personen of een instantie goed te presenteren. Sentinelzorg kan daarbij helpen. Bemiddelen, pleitbezorgen en belangenbehartiging zijn de middelen die ten dienste staan. De maatschappelijk werker kan zonodig namens de cliënt praten en proberen te bemiddelen. De cliënt blijft echter zelf verantwoordelijk. Daarom is er een goed samenspel tussen hulpverlener en cliënt nodig, onder meer ter voorbereiding op allerlei contacten met derden. Voorbeelden zijn: contacten met advocaten en justitie, met uitkeringsinstanties of inzake een burenruzie.