Activerende Begeleiding richt zich op het verlenen van activerende activiteiten gericht op herstel of voorkomen van verergering van gedrag- of psychische problematiek en het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Concreet heeft activerende begeleiding als doel het functioneren in gedrag en vaardigheden van de cliënt te verbeteren of verergering te voorkomen.